SETCARD Tedarik

tedarik
Üye kuruluşlar, Setcard müşterilerine verdikleri hizmet karşılığında oluşan bakiyeyi Setcard Tedarik Kartlarına yükleyerek; Setcard Tedarik Zincirine dahil üye işletmelerde, ödeme vadelerini beklemeden ihtiyaçlarını karşılayabilirler.