Vergi Avantajları

(*) 2 Haziran 1995 tarih ve 22301 sayı iIe Resmi Gazetede yayınlanan 193 sayılı GVK'mn 23/8 maddesinde yapılan değişiklikle, işyeri ve müştemilatı dışında yapılan yemek harcamalarının belirli hadlerde masraf gösterilebilmesi ve KDV Ierinin indirilmesi imkanı sağlanmıştır.

Setcard Ödeme Sistemi İle Nakit Ödeme Sisteminin Karşılaştırılması

Gelir vergisi dilimi % 20, SSK işçi prim oranı % 15, SSK işveren prim oranı

%21,5 ve damga vergisi %0,6 kriterlerine göre hazırlanmış olan örnek hesaplama tablosu aşağıda yer almaktadır.

 

Setcard Ödeme Sistemi

Nakit Ödeme Sistemi

Vergiden

Vergiye

Toplam (TL)

Vergiden

Vergiye

Toplam (TL)

muaf (TL)

tabi (TL)

muaf (TL)

tabi (TL)

Günlük net ödenen

10,8

0

10,8

0

10,8

10,8

KDV

-0,8

0

-0,72

0

0

0

Gelir vergisi

0

0

0

0

2,72

2,72

SSK işçi primi

0

0

0

0

2,17

2,17

SSK işveren primi

0

0

0

0

3,11

3,11

Damga vergisi

0

0

0

0

0,09

0,09

Günlük maliyet

10

0

10

0

18,89

18,89

* Kişinin SSK primine esas kazancının SSK matrahı altında kaldığı durumda hesaplanmıştır.

< sistemin avantajları sayfasına geri dön

Leylak Sk. Nursanlar İş Mrkz. A Blk. Kat:8 Şişli, İSTANBUL Tel: 444 0 351 (pbx) Fax: (+90) 212 217 60 13