tr en
ARAMA
ONLINE İŞLEMLER
SETCARD'A KATIL

KALİTE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kalite Politikası

Müşteri memnuniyetini ilke edinerek, mevzuat ve sektörel şartlara uygun projeleri gerçekleştirmek ve bu kapsamda müşterilerimize en iyi hizmeti vermek, çalışanlarımızın sürekli eğitimlerle aidiyetini ve motivasyonunu arttırmak, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek en yeni uygulamaları faaliyete geçirerek sektörün öncüsü olmak, uluslararası kalite standartlarını şirketimizde uygulayarak sistemimizi sürekli iyileştirmek Şirketimizin Kalite Politikasını oluşturmaktadır.

Bilgi Güvenliği Politikası

Setcard Bilgi Güvenliği, Şirket itibarının, güvenilirliğinin, bilgi varlıklarının korunması; temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla;

  • Şirketin; işlediği, muhafaza ettiği, ve diğer kuruluşlar ile paylaştığı bilgi varlıklarını; gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik ilkelerine göre korumayı,
  • Bilgi varlıklarını en iyi şekilde yönetmeyi, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemeyi, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri uygulamak için kurulmuş yönetim sistemini geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
  • Şirket vizyon ve misyonuna uygun olarak faaliyetlerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi ile sürekli iyileşme ihtiyaçlarını ve fırsatları tayin etmeyi,
  • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik gelişim ve değişimlere ayak uydurarak takip etmeyi,
  • Bilgi güvenliği risklerinin etkisini azaltarak iş sürekliliğini sağlamayı,
  • Tâbi olduğu ulusal ve uluslararası düzenlemelere, ilgili mevzuat gereklerine, anlaşmalardan doğan yükümlülüklere, iç ve dış paydaşlara yönelik yönetimsel sorumluluklara uyum sağlamayı,
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmayı,
  • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumayı ve iyileştirmeyi,
  • Şirket itibarını, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı,
  • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığı ve yetkinliklerini geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmeyi, gerekli desteği sağlayarak diğer yönetim sistemleriyle bütünleşik olarak sektörde örnek bir kuruluş olmayı,

İlke edinmiştir ve her bir Setcard çalışanı bu hedeflere katkı sağlamak için gerekli tüm çabayı göstermektedir.”

KULLANIM NOKTALARI