2017’de Günlük Yemek 15,12TL’ye Yükseltildi

2017yemekbedeli3

2017 Yılı vergiden istisna edilen yemek bedeli tutarı 15,12-TL (KDV Hariç 14,00-TL) olarak belirlenmiştir. Bugün yayınlanan tebliğin ilgili bölümü aşağıdadır.
296 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete Tarihi           : 27.12.2016
Resmi Gazete No                : 29931
Madde 3 – (2) 2017 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;
b) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 14,00 TL olarak tespit edilmiştir.

Talep edilen ürün:

Yemek KartıHediye KartıKonaklamaSosyal Yardım Kartı
Firma adı:
Kart Kullanacak Personel Sayısı:
Toplam Personel Sayısı:
Yetkili Kişi:
Telefon Numarası
Adres :
İl :
İlçe:
Epostanız (gerekli) :
Mevcut sisteminizde yemek ihtiyaçlarınızı ne şekilde karşılıyorsunuz?
CateringYemek KartıNakit

SETCARD’lı Olun